Mydlářská online škola se připravuje

Přátelé mýdlovýrobci, určitě jste si všimli moje avízo o mydlářské škole. Dnes bych vám ráda tento projekt přiblížila.

Nápad na vytvoření školy, která by shromažďovala znalosti o mýdle z různých stran, není nikterak nový. Od dob, co moderuji skupinu Mydlárski učni, kterou jsem zdědila, jsem přemýšlela, jak by bylo možné uchopit všechna ta vlákna a uspořádat je na jednom místě tak, aby byl zároveň zachován dostatečně velký prostor pro nové informace, inspirace a učení. Trvalo skoro dva roky než se podmínky, přání, touhy a potřeby setkaly a spojily do jednoho proudu.

Vedení kurzů bylo mou startovací čárou a hodně mi pomohlo uspořádat si myšlenky. Škola je vlastně dalším stupínkem. Velice ráda bych vytvořila online místo, kde bychom nacházeli jistotu, jakési pomyslné body ukotvení a určité velice důležité podklady k mýdlaření.

Nemohla jsem si nevšimnout, že informace získané na kurzech nezůstávají tam, kde by měly, tedy v hlavě. Někdy je prostě zapomenete, nebo z důvodu již nějakých svých zaběhnutých výrobních návyků (občas bych je označila za zlozvyky) nemáte vůli začít používat něco nového. Chtěla bych vám ve škole nabídnout nejenom znalosti získat, nebo si je možná rozšířit, ale také následně je využít a zapojit do procesu výroby, do přemýšlení nad složením receptu, do úvah nad plánováním designu. Prostřednictvím školy vám chci nabídnout kontrolu, ověřování a také svým způsobem jistotu.

Škola zahájí svou existenci na bázi FB skupiny, kde se budou připravovat a následně pak probíhat jednotlivé lekce různého stupně pokročilosti. Lekce budou mít podobu živého vysílání, doplňkových studijních materiálů, diskuzních příspěvků a samozřejmě „domácích úkolů“. Tyto úkoly budou směřovány k vašemu ukotvení v aktuálně probíraném tématu, budou také inspirovat k vlastním projektům, vlastním receptům, postupům apod. Doba, po kterou vás budu provázet – „kontrolovat“ (dívat se na úkoly a recepty) bude stanovena na dva měsíce (ano, vím, že jste líní jako já, takže potřebujeme stanovit i časové hranice).

Rozjezdová FB skupina je taková přípravka, nebo nultý ročník školy, který má ověřovací roli. Pro vás to bude jistý druh „ochutnávky“ této formy vzdělávání a mě doufám poskytne dostatek informací o vašem zájmu, zda o to stojíte, jestli byste i do budoucna tyhle služby využívali. Bez vaší zpětné vazby by práce na projektu byla zbytečná. Vytvoření školy je dlouhodobý proces náročný na čas, energii a finance. Už v něm nebudu plavat sama a ani nemůžu. Budu potřebovat pomocníky, spolupracovníky, a taky další učitele. Po vytvoření odpovídající platformy a struktury školy, se dění přesune na vlastní web.

Jednotlivé lekce (následně i škola) budou zpoplatněny, jelikož přípravy, realizace i následné provázení budou vyžadovat poměrně velkou časovou dotaci. Pro obohacení se chystám do práce zapojit i jiné lektory, kteří mohou k mým znalostem přispět těmi svými, a tak rozšířit naše obzory. Lekce budou vycházet částečně z mých kurzů (hlavně na začátku). V případě, že jste se v minulosti zúčastnili kurzu, ze kterého lekce bude vycházet, bude platba za lekci pro účastníka kurzu, se kterým je lekce spojená, významně snížená (-70% z ceny lekce). Předpokládaná frekvence jednotlivých lekcí je min 2x až 3x ročně. Ale toto ještě doladíme za pochodu.

skola-2

Na první lekci bych vás ráda pozvala koncem února (doufám, že už budu mít vše připraveno). Začínáme mírně pokročilou teorií o mastných kyselinách (takže můj mírně pokročilý kurz a ty z vás, kdo již kurz navštívil, tak máte nárok na výše uvedenou slevu). Vítání jsou především mírně pokročilí mydláři (máte pár várek mýdla za sebou a zajímá vás, jak skládat receptury) anebo i středně pokročilí, kteří chtějí teorii zopakovat nebo se na ní podívat z mého úhlu pohledu.

Úplně vás vidím, jak se kysele tváříte a částečně vás chápu, ale kyseliny jsou jedním ze tří důležitých základních kamenů mýdlaření (za mne je to množství vody, kyseliny a meditace nad stopou, pak už máte vše v rukou). Tato teorie vám pomůže naplánovat a sestavit recepturu tak, abyste dokázali vyrobit mýdlo technikou, kterou si přejete tvořit, nebo recept speciálního mýdla (třeba mýdlo na ekzematickou pokožku).

Začneme obecným vyprávěním o osmi kyselinách, které na nás číhají v kalkulačce, a ze všech sil se vynasnažím tuto část teorie pro vás zpříjemnit. Úkoly budu směrovat k sestavení receptur, na pochopení chování receptury při výrobě, a taky ve výsledném mýdle. Budu se snažit do konce roku zvládnout připravit druhou část teorie o mastných kyselinách a olejích, abyste se dokázali orientovat i ve vzácnějších olejích a vzácnějších kyselinách a propojit mýdlo a výrobu kosmetiky přes oleje.

Doufám, že vás nová forma vzdělávání bude bavit, že si informace srovnáme v hlavě a budeme tvořit s mocí, kterou nám vzdělávání dává. Budu ráda za připomínky, postřehy a nápady.

Závěrem doplňuji, že i přes existenci školní FB stránky, budeme i nadále v naší skupince společně vytvářet svými dotazy, příspěvky, diskusí a všemi aktivitami, na které jsme zvyklí, příjemnou atmosféru s bonusem vzdělávání. Považuji i tohle působení za velice užitečné, poskytující důležité informace, které v oboru oceníme.

Nasťa