Voda a její množství v mýdle

Informací pojednávajících o množství vody v mýdlových recepturách je v dnešní moderní době dostatek, přesto ale doufám, že tento článek nebude zbytečný. Ráda předám své zkušenosti o správném výpočtu množství vody, o jejím vlivu na práci s mýdlovou hmotou i o tom, jak množství vody ovlivňuje kvalitu mýdla.

Již před rokem jsem na toto téma zveřejnila živé vysílání na mojí fb skupině Mydlárski učni (můžete ho zhlédnout zde). Tento článek zahrnuje i materiály z uvedeného živého vysílání.

Vše, co souvisí s množstvím vody v receptuře, patří do základního vzdělání mydláře.

Budeme používat množství vody, které je většinou v mýdlových kalkulačkách přednastaveno výpočtem procenta z hmotnosti olejů? Nebo raději vypočítáme množství vody podílem či koncentrací louhu? Jaký je v tom rozdíl? Co všechno ovlivňuje množství vody při výrobě a po ní?

V literatuře i obecně na internetu vídáme receptury, které co do objemu vody obsahují hodnotu 38% vody z váhy olejů. Není ojedinělé, že výrobci mýdla při sestavování receptu ponechají množství vody v přednastavené hodnotě kalkulačky, tedy na 38% vody z váhy olejů.

Každá kalkulačka ale nabízí tři možnosti objemu vody v receptu:

  1. množství vody z váhy olejů;
  2. množství vody měřené díly;
  3. koncentrace roztoku louhu.

Máme možnost výběru. Ale která je ta správná, či nejlepší? Pokusím se vám v tom udělat jasno.

MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VODY POTŘEBNÉ K ROZPUŠTĚNÍ HYDROXIDU

Začneme klasickou rovnicí, kterou někteří znáte ze série článků „Jak si vybírat mýdla“.

OLEJE (TUKY) + HYDROXID = MÝDLO

+VODA

Určitě jste postřehli, že voda není součástí rovnice, stojí zvlášť. Voda vstupuje do reakce přes hydroxid, který se v ní rozpouští (disociuje). Množství vody závisí přímo na množství hydroxidu (a tím pádem pak nepřímo na množství konkrétních!!! olejů a tuků).

Existuje minimální množství vody, ve kterém lze hydroxid rozpustit. Rozpustnost hydroxidu klesá se snižováním teplot. Při pokojové teplotě (22,5 °C) lze 1g hydroxidu rozpustit v cca 0,9g vody. Pro zjednodušení shrneme, že při pokojové teplotě lze v 1g vody rozpustit 1g hydroxidu. Potřebujeme tedy minimálně 1g vody na rozpuštění 1g hydroxidu. Podílově tedy 1:1. To znamená, že musím použít stejné množství vody, kolik potřebuji hydroxidu (viz nabídka kalkulačky – soapcalc.net bod 3.3, soapmakingfriend.com – bod 3.1).

Stejnou situaci převedeme na koncentraci roztoku louhu (viz nabídka kalkulačky – soapcalc.net bod 3.2, soapmakingfrined.com – bod 3.2). Při výpočtu koncentrace louhu se pokusíme představit si roztok louhu jako rovnici:

1x (1 díl vody) + 1x (1 díl hydroxidu) = 100%

2x=100%

x=50%

Koncentrace roztoku louhu je 50%.

mozstvi-vody1

OPTIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VODY POTŘEBNÉ K ROZPUŠTĚNÍ HYDROXIDU

Za optimální množství vody já osobně považuji podíl 2:1, nebo koncentraci louhu 33,3% To znamená, že potřebujeme dvakrát tolik vody, kolik máme hydroxidu.

množství-vody2-461x346

MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VODY POTŘEBNÉ K ROZPUŠTĚNÍ HYDROXIDU

Pravděpodobnost, že budu používat více tekutiny je velmi malá, (proto to já osobně považuji za maximum). Podílově tuto situaci označíme podílem 3:1 (potřebuji 3krát více vody, než mám hydroxidu) a koncentrace roztoku louhu se rovná 25%.

obrazek-3-461x331

Důvodem mého urputného vysvětlování jsou fakta, znázorněná v následujících grafech.

obrazek-4-768x540

V grafu jsou zaznamenána 100% mýdla, jedno z olivového a druhé z kokosového oleje. Taky vidíme, kolik hydroxidu potřebujeme na saponifikační reakci.

  • při výrobě 100% olivového mýdla použiji 1kg olivového oleje, a při nulovém podlouhování (v kalkulačce Super Fat/Discount), potřebuji 135,47g hydroxidu sodného.

  • na výrobu 100% kokosového mýdla použiji 1kg kokosového oleje, a při nulovém podlouhování potřebuji 183,24g hydroxidu sodného.

obrazek-5-461x324

V dalším grafu je znázorněno porovnání hodnot vody, které mohu použít při výrobě těchto mýdel dle nabídky v kalkulačce. Uprostřed je přednastavená hodnota 38% z celkové hmotnosti olejů. Zeleně jsou vyznačeny podíly vody a hydroxidu v poměru 1:1, 2:1 a 3:1 u obou mýdel.

Je tu krásně vidět, že 38% množství vody z váhy olejů se u olivového mýdla blíží k podílovému množství vody 3:1 a u kokosového mýdla spíše k podílu 2:1.

38% vody z váhy olejů zůstává vždy na jednom místě, ať už použijeme k výrobě 1kg mýdla jakoukoli kombinaci olejů, bude to prostě vždy 380 gramů vody.

Vrátíme se k našemu základnímu schématu a připomeneme si, že voda vstupuje do reakce přes hydroxid a potřebujeme minimálně jeden díl vody na to, abychom rozpustili jeden díl hydroxidu. Hydroxid odráží mastnokyselinový profil olejů, které v mýdle chceme použít. Kalkulačka vypočítavá množství hydroxidu podle mastnokyselinového profilu olejů, které při sestavování receptu do kalkulačky zadáme.

Začátečníkům proto doporučuji, aby zvolili množství podílem 2:1. Obecně lze za optimální hodnoty množství vody v receptu považovat rozmezí mezi podíly 1,5:1 až 2,5:1.

Proč je ale důležité, aby určování množství vody záviselo na množství potřebného hydroxidu? O tom bude další velký článek.

Možná si teď říkáte… vždy jsem všechno dělala s 38% vody a bylo to v pořádku… Moje odpověď zní – zatím… Zatím to bylo vše v pořádku.

Pamatuji si, jak jsem dělala své třetí, nebo čtvrté mýdlo. 100% olivové z olivy lisované za studena s oněmi 38% vody z váhy olejů. Nemohla jsem pochopit, proč proboha to mýdlo nejde do stopy přesto, že již 40 minut mixuji? Kde jsem udělala chybu, vždyť přece dělám vše jako vždy… Nedocházelo mi ale, že mýdla předešlá byla s kokosovým olejem, u kterého množství vody 38% = spíše podílu vody 2:1, tudíž té vody je méně, a navíc se skládá z jiných mastných kyselin, než olivový za studena lisovaný olej…