VÝROBA MÝDLA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

Místo: Praha

Trvání kurzu: 7 hodin (+ přestávka na oběd)

Výroba: ANO, 1 kg barveného a ovoněného mýdla


Program: dopolední část kurzu je věnována výrobě mýdla, které si odnesete domu (1kg), odpolední část je teoreticko-experimentální.

Výroba: každý účastník sivyrobí 1 kg mýdla, ve kterém použijeme 3 kyseliny a oba hydroxidy. Mýdlo ovoníme a obarvíme.

Použití kyselin v mýdle: kyselina citronová, kyselina mléčná, kyselina stearová. Ve výrobní časti vše kyseliny použijeme, v teoretické časti probereme jejich vlastnosti v mýdle, doporučené množství, výpočet potřebného množství hydroxidu na neutralizaci, možnosti kalkulaček při práci s kyselinami. Kyseliny a design v mýdle.

Hybridní mýdla na dvou hydroxidech: ve výrobní části oba hydroxidy použijeme při vaření mýdla, v teoretické časti probereme vlastnosti mýdel na dvou hydroxidech, variace zastoupení různých hydroxidů, jak vypočítat množství hydroxidů,

Chelátory (chelatační činidla), konzervanty a antioxidanty: ve výrobní části použijeme jeden chelátor a jeden antioxidant, v teoretické části probereme jejích druhy, účinnost a způsoby přidání do mýdel.

Éterické a vonné oleje: ve výrobní časti použijeme EO na ovonění mýdla. V teoretické časti probereme jak eo a vo reagují s louhem, zda má smysl je přidávat ve stopě a jak otestovat vonné složky do mýdla (testování ukážeme v experimentální časti). EO a VO a design v mýdle (kdy používat a jak).


Kurzovné: 2400 Kč,-

NEJBLÍZŠÍ TERMÍN:       15.4.2018 od 9,00 hod OBSAZENO

                                         22.4.2018 od 9,00 hod 1 místo

Pro detailní informace nás kontaktujte na info@savondelisoleil.com nebo na fb.

Přidejte se k mé FB skupině na výrobu mýdla Mydlárski učni