PŘIHLÁŠKY

Závazná přihláška

Tato závazná přihláška se vztahuje na jednotlivé online lekce. Lekce budou do doby vytvoření webových stránek školy probíhat na platformě Facebook v uzavřené skupině. Do uzavřené skupiny budou účastnicí přijati po vyplnění této přihlášky a zaplacení ceny za lekci, na základě vystavené faktury. Po vytvoření webových stránek Mydlářské školy budou lekce přesunuty na tyto stránky, kde budou i nadále studentům i absolventům k dispozici.

Program jednotlivých lekci najdete zde

Každá tematická lekce bude časově omezena a doba ukončení lekce bude stanovena při jejím zahájení. Lekce bude probíhat formou živého vysílání v rámci zmíněné uzavřené FB skupiny, kde budou k dispozici všechny studijní materiály k lekci - prezentace, dokumenty, odkazy na zajímavé doplňkové čtení nebo videa k samostatnému studiu, pracovní listy s úkoly.

Účastnicí lekce budou mít stanovenou lhůtu na splnění úkolů a mou zpětnou vazbu/kontrolu. Po uplynutí této doby, je studium v rámci lekce ukončeno. Absolventi lekce zůstávají ale ve skupině a mají přístup k aktualizacím a případným novým informacím a podkladům v rámci této lekce. Mohou podporovat účastníky nového běhu lekce a poskytovat jim odpovědi na dotazy, a tím rozvíjet vlastní znalosti.

Tematická lekce bude mít několik běhů (opakování). Nový běh lekce je určen pro nové účastníky, kteří budou přijímáni do stejné skupiny, kde lekci absolvují.

Cena jednotlivých lekcí je konečná, pořadatel není plátcem DPH.

Sleva ve výši 70% z uvedené ceny na jednotlivou lekci je poskytována účastníkům, kteří v minulosti absolvovali obdobný kurz (vždy uveden v závorce) v provozovně mydlárny.