POUKAZY  AKCE  SOUTĚŽĚ

SLAVNOST KVĚTŮ

1.5.2018 OD 14.00 HOD. DO 17.00 HOD, PRAHA LYSOLAJE, PAMÁTKA HOUSLE

Přijďte si koupit naše mýdla s unikátní slevou 20%, kterou dáváme výjemečně jednou ročně, tentorok na Slavnosti květu, která se uskuteční jako každý rok v přírodní památce Housle v Praze Lysolajích, kde se nachází naše dílna!
Těšíme se!

Kompletní podmínky a pravidla Facebook soutěžeze dne 18.5.2017

· POŘADATEL SOUTĚŽE:

Yellow Soapmarine,s.r.o., IČO 049 55 129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 256214.

· NÁZEV SOUTĚŽE:

Soutěž o dvě mýdla ze série Solný kamen.

· MÍSTO PRŮBĚHU SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK

· ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Yellow Soapmarine,s.r.o., IČO 049 55 129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 256214.

· TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž proběhne od 19.5.2017 do 26.5.2017 do 23:59

· PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen "soutěžící"). Soutěžící se zavazují dodržovat všechna pravidla síti FACEBOOK uvedena na www.facebook.com/terms.php.

Podezřelé a nepravé Facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny.

· PRAVIDLA SOUTĚŽE A ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZŮ:

Pořadatel vloží pod soutěžní status

Úplné znění statusu:

**** SOUTĚŽ O DVĚ MÝDLA Z ŘADY SOLNÝ KAMEN ******

Určitě jste si všimli nových výjimečných solných mýdel v naši nabídce a celý týden se můžete soutěžit o dvě z nich

Stačí v komentáři zmínit, která dvě mýdla z těchto čtyř se Vám libí nejvíce a proč.

  • Solný kamen se smetanou pro extracitlivou pokožku
  • Solný kamen s růžovým jílem a humánním hedvábím pro milovníky květových vůní
  • Solný kamen se skořici a vanilkovým pudrem pro krásu milovaných prdelek
  • Solný kamen čistý pro ty, co mají rádi hodně pěny a žádné vůně navíc.

Výherce je vylosován aplikací třetí strany náhodným výběrem komentáře. Výherce obdrží dvě mýdla, zmíněné v jeho komentáři.

Soutěž končí 26.5.2017 v23:59 pražského času (CET).

Výherce bude oznámen nejpozději 29.5.2017 přímo v soutěžním postu resp. novým postem na FB stránkách Savon de Lisoleil.

Hodně štěstí!

Úplné znění pravidel soutěže najdete na www.savondelisoleil.com

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

· VÝBĚR VÝHERCE

Výherce soutěže bude stanoven automaticky použitím aplikace třetí strany, která určí náhodného výherce. Pokud soutěžící splní i obsahovou část, bude výherce oficiálně oznámen přímo v soutěžním postu popř. v dalším postu na stránkách https://www.facebook.com/savondelisoleil/ a hra končí. Pokud komentář nesplní všechny náležitosti, postup se bude opakovat.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit a výherce vylosovat z všech platných komentářů.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

· ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhry v soutěži jsou vždy zveřejněny přímo v postu konkrétní soutěži popř. na v zvláštním postu na stránce https://www.facebook.com/savondelisoleil/.

Vylosováni výherci soutěže budou vyzváni prostřednictvím dalšího statusu na stránce https://www.facebook.com/savondelisoleil, aby nám zaslali své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé Facebook zprávy.

· PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci předána prostřednictvím České pošty na adresu poskytnutou výhercem bezuplatně.

Výhru lze uplatnit jenom jednou nejpozději 12.6.2017.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

· PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte správu zaslanú pořadatelem nebo Facebook status oznamující ukončení soutěže a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel správu od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání nepravého jména a příjmení ); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

· ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravovat i během průběhu soutěže, pokud to není v rozporu s právy soutěžících. Porušení těchto pravidel může být důvodem vyloučení soutěžícího ze soutěže. Okamžikem, kdy se soutěžící zapojí do soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže. Soutěžící uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely organizování soutěže včetně jejich zveřejnění při respektování zákona o ochraně osobních údajů.Kompletní podmínky a pravidla Facebook soutěžeze dne 26.10.2016

· POŘADATEL SOUTĚŽE:

Yellow Soapmarine,s.r.o., IČO 049 55 129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 256214.

· NÁZEV SOUTĚŽE:

Soutěž o nákup mýdel ze série Jojoba v hodnotě 1500 korun.

· MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK

· ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Yellow Soapmarine,s.r.o., IČO 049 55 129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 256214.

· TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž proběhne od 26.10.2016 do 08.11.2016 do 23:59

· PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen "soutěžící"). Soutěžící se zavazují dodržovat všechna pravidla sítě FACEBOOK uvedena na www.facebook.com/terms.php.

Podezřelé a nepravé Facebook účty, jakož i účty, které nejsou v souladu s pravidly sítě FACEBOOK mohou být ze soutěže vyřazeny.

· PRAVIDLA SOUTĚŽE A ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZŮ:

Úplné znění statusu:

**** SOUTĚŽ O NÁKUP MÝDEL V HODNOTĚ 1500 KČ NEJEN PRO VÁS******

Do Vánoc sice zbývá ještě pár měsíců, avšak od nás již nyní můžete dostat dárek! Slevový kupon na nákup luxusních ručně vyrobených mýdel Savon de Liosleil! Jak na to:

1. Staňte fanouškem stránky Savon de Lisoleil (https://www.facebook.com/savondelisoleil/)

2. Dejte "like" tomuto postu

3. Napište komentář k tomuto postu, ve kterém bude slovo SOUTĚŽÍM. Uveďte (otagujte) v komentáři také Vašeho kamaráda, kterému chcete dát slevový kupon na nákup našich mýdel v hodnotě 500 Kč (není podmínkou soutěže).

4. Sdílejte tento post, pokud se Vám líbil (není podmínkou soutěže).

Výherce je vylosován aplikací třetí strany náhodným výběrem komentáře. Výherce obdrží slevový kupon na nákup mýdel z nabídky Savon de Lisoleil na stránkách www.savondelisoleil.com v hodnotě 1500 Kč. Osoba, uvedená v komentáři, obdrží kupon na nákup mýdel v hodnotě 500 Kč.

Soutěž končí 8.11.2016 ve 23:59 středoevropského času (CET).

Výherce bude oznámen 9.11.2016 přímo v soutěžním postu resp. novým postem na FB stránkách Savon de Lisoleil.

Hodně štěstí!

Úplné znění pravidel soutěže najdete na www.savondelisoleil.com

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

· VÝBĚR VÝHERCE

Výherce soutěže bude stanoven automaticky použitím aplikace třetí strany, která určí náhodného výherce. Pokud soutěžící splní i obsahovou část, bude výherce oficiálně oznámen přímo v soutěžním postu popř. v dalším postu na stránkách https://www.facebook.com/savondelisoleil/ a hra končí. Pokud komentář nesplní všechny náležitosti stanovené těmito pravidly, postup se bude opakovat.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit a výherce vylosovat ze všech platných komentářů.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

· ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhry v soutěži jsou vždy zveřejněny přímo v postu konkrétní soutěže popř. na v zvláštním postu na stránce https://www.facebook.com/savondelisoleil/.

Vylosováni výherci soutěže budou vyzváni prostřednictvím dalšího statusu na stránce https://www.facebook.com/savondelisoleil, aby nám zaslali své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé Facebook zprávy.

· PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci předána prostřednictvím elektronické pošty na adresu poskytnutou výhercem ve formě slevového kódu, vygenerovaného pořadatelem. Sleva se vztahuje na nákup jakýchkoliv mýdel v nabídce na www.savondelisoleil.com ze série Jojoba v hodnotě 1500 Kč. Slevu lze uplatnit odesláním objednávkového formuláře na zmíněných stránkách s uvedením slevového kódu.
Osoba, uvedená v komentáři výherce, obdrží slevový kód na nákup jakýchkoliv mýdel v nabídce na www.savondelisoleil.com ze sérii Jojoba v hodnotě 500 Kč. Slevu lze uplatnit odesláním objednávkového formuláře na zmíněných stránkách s uvedením slevového kódu. Výhra bude osobě, uvedené v komentáři, předána prostřednictvím elektronické pošty na adresu poskytnutou touto osobou.

Výhru lze uplatnit pouze jednou nejpozději 9.2.2017. Pokud se výherce nebo osoba jim zmíněna v komentáři neozve po 10 dnech (tj. do 19.11.2016) výhra propadá pořadateli pro každý případ zvlášť.

Vyhranou slevu nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

Hodnota výhry se nevztahuje na náklady spojené s balením a odesláním zboží, které činí 120,-Kč pro území České Republiky.

· PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou pořadatelem nebo Facebook status oznamující ukončení soutěže a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel zprávu od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel důvodné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání nepravého jména a příjmení); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které jsou vulgární, urážlivé, hanobící nebo jejich obsah nebo projev je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

· ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravovat i v průběhu soutěže, pokud to není v rozporu s právy soutěžících. Porušení těchto pravidel může být důvodem vyloučení soutěžícího ze soutěže. Okamžikem, kdy se soutěžící zapojí do soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže. Soutěžící uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely organizování soutěže včetně jejich zveřejnění při respektování zákona o ochraně osobních údajů.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.